LÉNÁRDDARÓC

HELYTÖRTÉNETI HONLAP

Népdalok

FELTÖLTÉS ALATT


 

A Lénárddarócon ismert népdalok felgyűjtésével nem pusztán archiválni kívántuk a falu népdalkincsét, közreadásukkal azt is elő szeretnénk segíteni, hogy azok újból a helyi kultúra élő részévé válhassanak, hogy az idősebb falubeliek feleleveníthessék, a fiatalabbak megtanulhassák mindazokat a dalokat, amelyeket a nagyszüleik mulatságokon, lagzikban, vagy munka közben énekeltek. 
Nem tudományos, hanem helytörténeti kiadványt készítettünk. Ezért a kottákat általában nem azzal a tudományos precizitással adjuk közzé, amely ritmusban, hajlításokban és díszítésekben aprólékos pontossággal követi az adatközlők énekét. A népdaléneklés meglehetősen szabad kezet ad az előadónak az ütem, a ritmus, a szünet hossza, a szöveg, sőt, nem egyszer a dallam tekintetében is. Két egymást követő negyed hangot adott esetben lehet nyújtott ritmusként, éles ritmusként, vagy triolaként is énekelni, és ezzel a szabadsággal legtöbbször élnek is az énekesek. Ezért a legtöbb dalnál azt az alapkottát adtuk meg, amelyet hajdanában ki-ki a maga stílusa, pillanatnyi kedve, hangulata szerint módosítva énekelt. Tettük ezt amiatt is, mert esetünkben nem hagyományos népdalgyűjtés történt, ahol a városi gyűjtő a nagyrészt idegen és ismeretlen közegben próbál minél több népdalt rögzíteni. A gyűjtő, Bárdos Deák Béla, maga is a falu szülötte, a dalokat még akkor tanulta el szüleitől, rokonaitól a mulatságokon, bálokon, lagzikon az 1930-as, 1940-es években, amikor a népdaléneklés még a népi kultúra szerves részét jelentette, így számáa a falu népdalkincse ismert volt. A dalok jelegyzésének éveiben a rokoni látogatások alatt jó néhány, egymástól ütemben, ritmusban, szövegben eltérő változatát rögzítette az adott dalnak, a hangfelvételek szerint nem egyszer kiigazítva, vagy, egy kimaradt versszakra emlékeztetve az énekest. A különböző verziók egymással egyenértékűek, emiatt kottaként általában az egyedi díszítésektől, variációktól mentes alapkottát adjuk meg, aminek furulya dallama is lejátszható, hogy a kottát olvasni nem tudók is meghallgathassák a dallamot. Abban az esetben, ha elfogadható énekfelvétel is készült, akkor az is meghallgatható a kotta feletti ének ikonra kattintva.
Néhány esetben, ahol különösen szép díszítéssel énekelték az adott dalt, ott az alapkotta mellett a pontos kottát is megadtuk. Ez a dalok felsorolásában ugyan azon a dalcímen, de II. kiegészítéssel szerepel (pl. Édesanyám oka II.).

A kottán a meghallgatható dalt feléneklő énekes nevét tüntettük fel, valamint a hangfelvételt készítők nevét. Ha elfogadható hangfelvétel nincs, ott adatközlőt nem adtunk meg, gyűjtőként Bárdos Deák Béla neve szerepel.