LÉNÁRDDARÓC

HELYTÖRTÉNETI HONLAP

Ha kimegyek a daróci tetőre - 77 dal Lénárddarócról

"Ha kimegyek a daróci tetőre, onnan nézek a falu közepébe."

1947-ben Lénárddarócon, a falu 65 tagú kórusa többek közt ezt énekelte a már akkor nagy tekintélynek örvendő Bárdos Lajos zeneszerző-karnagynak, aki egy ünnepségen vett részt a családjával. Ötven évvel később, 1997-ben, egy hasonló, az egész falut megmozgató ünnepség után a könyv szerzői elkezdték felgyűjteni Lénárddaróc népdalait. Néhány éven belül több, mint 330 dal kottáját jegyezték le, és csaknem 200 dallamot rögzítettek hangfelvételen. Munkájukat segí-tették a Lénárddaróci Bárdos Asszonykórus tagjai, valamint a sok rokon, akik még énekeltek 1947-ben Bárdos Lajosnak, közü-lük nem egy még gyermekkorában tanulta el a katonanótákat az I. világháborús frontokat megjárt édesapjától.

A könyv és a mellékletét képző CD lemez ebből a felgyűjtött anyagból 77 dalt mutat be kottával és hangzóanyaggal, emellett röviden ismerteti Lénárddaróc történetét, valamint a falu jellemzőbb énekeit, és egyéb érdekessé-geket a dalokról. Felsorolásra kerül az ösz-szes felgyűjtött népdal és faluban népdalként énekelt népies dalok címe, rövid áttekintést kapunk a helyi bányászdalokról, valamint a szép sikereket elért Lénárddaróci Bárdos Asszonykórus tevékenységéről is.
A függelékben a népdalgyűjtésről, valamint a népdalgyűjtőkről olvashatunk egy-egy rövid ismertetőt.

A kiadványt a Lénárddarócról szóló első írásbeli emlék megjelenésének 800. évfordu-lójára állította össze Bárdos Deák Béla és Bárdos Deák Péter az általuk felgyűjtött nép-dalok anyagából. Bár a könyv természetesen minden népdalkedvelőnek szól, de leginkább mégis a falubelieknek, akiknek a szerzők hasonló szavakkal ajánlják munkájukat, mint azt Bárdos Lajos karnagy tette az 1952-ben megjelent  Gyöngyvirág című daloskönyvé-ben: "lénárddaróci atyámfiainak".